EN

Covid Protect Сертификация

Разработен от ОТС с цел да изгради доверие по отношение на:

Covid Protect може да се прилага за:

Предимства

Процедурата за сертифициране и логото Covid Protect помагат на една организация да:

Сертификационна схема за 1 година

Категории на сертификация
Брой одити
Основно
1 сертификационен и 1 надзорен
Високо
1 сертификационен и 3 надзорни