Заявка за
обучения
RU

ОТС провежда обучения съгласно изискванията на следните международни стандарти:

График на провеждане на обученията

VI 2021 VII 2021 VIII 2021 IX 2021 X 2021 XI 2021 XII 2021 I 2022 II 2022 III 2022 IV 2022
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001
ISO 27001
ISO 22000
ISO 39001
ISO 30001

Обученията са насочени към организации и техните Ръководители, Упълномощени представители на ръководството, Мениджъри и Отговорници по качеството, Вътрешни одитори и всички желаещи да се квалифицират и повишат своите знания по разработване и поддържане на системи за управление в конкретната сфера.

Обученията са предназначени към:


Продължителност на обучението: по 1 ден за всеки стандарт.

Конкретната дата за обучение в месеца се определя от желанията на участниците.

Обучението завършва с издаване на удостоверение.